Sjælland - Udstil hos Ishøj Kultur Café

Ishøj Kultur Café har udstillinger i en måned ad gangen. Det foregår via ansøgninger, som behandles i et lille bedømmelsesudvalg. Udvalget holder møde næste gang i starten af det nye år, hvorefter der gives endeligt svar. 

For udstilling af malerier, fotos, figurer, keramik m.m. gælder følgende:

mål / størrelser på malerier bør være minimum 50 cm x 50 cm – små billeder kan samles i grupper

antal malerier bør være mindst 18 stk. – dog afhængig af størrelser

figurer, stentøj og lignende udstilles kun i aflukkede glasmontre. Ishøj Kultur Café har to stk. som kan lånes (en med to hylder og en med en enkelt)

et par billeder / figurer placeres i udstillingsskabet på Ishøj Østergade sammen med plakaten for udstillingen – fungerer som reklame for udstillingen

4-8 billeder indsendes i elektronisk form til Ishøj Kultur Café sammen med ansøgning om udstilling

to kunstnere kan udstille sammen

tidspunkter for ophængning og nedtagning samt eventuel fernisering aftales med Ishøj Kultur Café mindst en måned før udstillingsperioden

elektroniske billeder (min. 4 stk.) i høj opløsning samt beskrivelse af kunstner sendes elektronisk til Ishøj Kultur Café mindst en måned før udstillingsperioden. Materialet anvendes til plakat og pressemeddelelse for udstillingen

der er mulighed for fernisering, hvor Ishøj Kultur Café sørger for drikkevarer og chips, mens kunstneren selv sørger for invitationer samt rigeligt antal prislister/-skilte og visitkort eller brochurer, som ligger fremme under hele udstillingsperioden

kunstneren har mulighed for efter aftale med Ishøj Kultur Café at holde foredrag / give rundvisning med fortællinger om sin kunst for interesserede udstillingsgæster, skoleklasser, firmaer, kunstforeninger og andre foreninger

aftaler om datoer, perioder og eventuelle ferniseringer overholdes

malerier eller kunstgenstande som sælges i udstillingsperioden, bliver hængende indtil periodens afslutning

Log ind Opret bruger