Kunstnere søges til at udstille i Dyssegårdskirken, Hellerup

2900 HELLERUP

Dyssegårdskirken i Hellerup har skiftende udstillinger i sognegården. Udstillingerne har bidraget til, at kirkens møderum har fået farve og er blevet spændende at opholde sig i.

Dyssegårdskirken ønsker at seriøse udstillere, som gerne vil bidrage til, at også kirkens møderum får et spændende indhold og tiltalende udseende.

Hver udstilling er hængt op i to måneder.

Der aftales med udstillerne en fremvisning af rummene, så man kan få bedste indtryk af muligheder for ophængning.

De udstillede billeder ophænges i det store mødelokale og på de høje, hvide vægge i mellemgangen. Derudover kan man evt. sætte små billeder, keramik eller små skulpturer ind i to glasmontre, som er placeret i mellemgangen. Disse montre kan aflåses.

Pga. rummenes størrelse ser kirken helst, at udstillede billeder har mindstemål ca. 60x60 cm, men gerne endnu større. Max.størrelse vil i højden være ca. 100 til 120 cm i det store mødelokale og op til ca. 160 cm i mellemgangen. Der vil være plads til max. fem billeder i mellemgangen og max. 19 billeder i den store mødesal. Ved mindre fotos, akvareller, oliekridtbilleder vil de anbefale, at man anvender skifterammer, så der bliver plads til to eller flere billeder i hver skifteramme.

BILLEDOPHÆNGNING

Udstilleren skal selv sørge for transport af billeder til og fra udstillingen.

Tidspunktet for billedophængning skal aftales med udstillingsudvalget. Udstillerne har selv ansvaret for ophængningen. En medhjælper kan anbefales, da ophængning ofte er et betydeligt større arbejde end man tror. En fra udstillingsudvalget eller afløser vil være tilstede ved ophængningen af billederne.

Billederne ophænges på en speciel krog, som er sat fast på en tyk nylonsnor, der er fastgjort i skinner øverst på væggene.

På hvert billede påklæbes et nummer, som refererer til udarbejdet motiv- og prisliste, som udstilleren selv skal udarbejde. Man må ikke klæbe eller fæstne noget på væggene, hverken numre eller "kit".

Vær opmærksom på, at meget tunge billeder (malet på tykt træ eller spånplader) ikke må hænges op, da de ophængte metalskinner ikke kan bære tunge billeder

OMTALE AF UDSTILLINGEN

Udstillingsudvalget vil i samarbejde med kirkekontoret sørge for:
- at der laves plakater, som sættes op i udhængsskab ud til Dyssegårdsvej og på udvalgte opslagstavler i sognegården
- at udstillingen annonceres i sognets kirkeblad, kirkens hjemmeside og nyhedsbrev
- at der i Villabyernes ”Det sker i ugen” vil være en notits om udstillingen og fernisering

For at annonceringen af udstillingen bliver bedst mulig bedes udstilleren/udstillerne per mail fremsende følgende til Poul Ebbe Nielsen og Thue Petersen:
- fotos af én eller flere billeder, som indgår i udstillingen – scannet eller taget med digital kamera i høj opløsning
- en omtale af kunsten og baggrunden for de valgte billeder
- en kort biografi samt liste over tidligere udstillingssteder

FERNISERING

Åbning af en udstilling vil finde sted en søndag kl. 12 dvs. efter gudstjenesten, som vil være fra kl. 10.30 og afsluttet ca. kl. 11.45.

Udstilleren bedes invitere venner og familie, så ferniseringen bliver så festlig som muligt. Alle er velkomne- også til gudstjenesten før ferniseringen.

Den formelle åbning af udstillingen vil ske ved, at én fra udstillingsudvalget eller fra Menighedsrådet fortæller lidt om deres koncept med udstillingerne. Kunstneren vil derefter have mulighed for at fortælle om baggrunden for valget af de udstillede billeder.

Til ferniseringen er indkøbt hvid- og rødvin samt juice, sodavand og snacks.

Andet godt til munden skal udstilleren – hvis det ønskes – selv medbringe.

PRISLISTE

Udstilleren sørger selv for udarbejdelse af prisliste.

I udstillingsrummet vil være en ramme med glas (50 x 70 cm), hvor der kan indsættes oplysninger om udstillerne (billeder, navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og evt. hjemmeside). Evt. også liste over tidligere udstillinger og evt. billeder derfra. Prislisten vil også blive sat op i denne ramme.

Medbring også gerne visitkort og evt. omtale af tidligere udstillinger og produktion.

SALG

Det fulde beløb ved salg går ubeskåret til udstilleren. Hvis der er tale om salg, efter at ferniseringen er overstået, skal køberen kontakte udstilleren for at træffe nærmere aftale om betaling og afhentning af billede.

FORSIKRING

Der er ikke tegnet nogen forsikring fra kirkens side, men det forventer ikke, at der vil ske tyveri, idet udstillingsrummet kun vil være åbent i forbindelse med kirkekontorets åbningstid

Log ind Opret bruger