ART Peter Haug

P.haug et rigtigt kunsternavn! En kunstner der helliger sig det sande ekspressive kunstudtryk! Her syntes ingen blød mellemvare i de kraftfulde malerier. Såvel i de figurative som i hans nonfigurative malerier, findes der alligevel en voldsom kontrast. Bag voldsomheden findes der en blidhed og en kærlighed til det at udtrykke sig gennem farver. Lige bag ved kunstnernavnet P.Haug finder man mennesket Peter Hansen. Det almindelige og det kontrastfyldte bor i os alle og kommer mere eller mindre tydeligt til udtryk. Men her hos den autodidakte kunstner P.Haug får kræfterne frit spil.. Beskueren kan glædes og skræmmes over udtryksformen, der dog vækker til eftertanke - fordi der i hans malerier er flere dimensionér. Som havet kan fascinere i såvel storm og havblik, kan sne falde blidt eller lammende i storm. Det er lige i dette spændingsfelt P.Haugs malerier skabes. Det er her ideen eller inspirationen kommer fra - hans eget indre bilk. Det er igennem denne eksplosion af farver og former, vi som beskuere møder og kender kunstneren P.Haug. Leif Nielsen. Prisvurdering og forsikringssum! Det er min vurdering, at P.haugs oliemalerier i størrelsen 100x100 cm. med rimelighed kan vurderes til at repræsentere en værdi af 8.000 - 10.000 kr. (ved førstegangssalg) Mindre oliemalerier har naturligvis en lavere værdi og større malerier en højere værdi. Bedste hilsen. Ole C Hansen Forretningsfører for Kunstnernes Påskeudstilling Aahus. +45 2251 2243 info@kp-spring.dk Kontakt! P.haug: haugkunst@gmail.com Finde og følge mig på www.facebook.com/kunst.phaug (Ligesom ca. 13 tusinder andre også gør) Med farverig hilsen Peter Haug Art Peter Haug P.haug a real art name! An artist who devotes himself to the true expressive art expression! Here no soft middleware appeared in the powerful paintings. Both in the figurative and in his non-figurative paintings, there is nevertheless a stark contrast. Behind the violence there is a gentleness and a love for expressing itself through colors. Just behind the artist name P.Haug you find the man Peter Hansen. The ordinary and the contrasting lives in us all and come more or less clearly expressed. But here at the autodidact artist P.Haug the forces are free to play. As the sea can fascinate in both storm and ocean view, snow can fall gently or paralyzing in a storm. It is right in this tension field P.Haug's paintings are created. This is where the idea or inspiration comes from - his own inner car. It is through this explosion of colors and shapes that we, as spectators, meet and know the artist P.Haug. Leif Nielsen. Price rating and sum insured! It is my assessment that P.haug's oil paintings in the size 100x100 cm. can reasonably be considered to represent a value of DKK 8,000 - DKK 10,000 (at first sale). Less oil paintings obviously have a lower value and larger paintings have a higher value. Best regards. Ole C Hansen Business Manager for Artists' Easter Exhibition Aahus. +45 2251 2243 info@kp-spring.dk Contact! P.haug: haugkunst@gmail.com Find and follow me on www.facebook.com/kunst.phaug (Like about 13 thousand others also do) With colorful greeting Peter Haug Art

Malerier af ART Peter Haug

Olie maleri Wet Bus stop af ART Peter Haug sælges for kr. 4900,-

Wet Bus stop

Olie - h76 x b56 cm

4900 kr.