Werner Arts

Cartoonismen ligger i et spændingsfelt mellem flere forskellige genrer, der dog alle har det tilfælles, at de i en eller anden forstand er moderne. På den ene side er der den åbenlyse inspiration fra tegneserien, både hvad angår figuropbygning, komposition, farveholdning og fortælleformen. Hermed skabes plads til karikaturer og overdrivelser, hvilket gør billederne levende, humoristiske og underholdende. På den anden side er en del af cartoonismens crazy univers også påvirket af surrealismens og fantasy’ens indflydelse. Historierne er i reglen øjebliksbilleder der, udover primært at bestå af letforståelige, figurative symboler, bliver fordrejet, indsat i besynderlige sammenhænge og proportioner eller anskuet fra nye, skæve vinkler. Dette bevirker, at historierne indeholder flere lag og således stikker væsenligt dybere, vil noget mere, end det umiddelbart fremgår af de farverige billeders blanke fremtoning. I tredje instans foreligger der et direkte overlap med pop-arten, i det der, som her, ofte er fokus på eller lange studier af elementer og teknikker, der gentages og undersøges i forskellige og mange gange paradoxale sammenhænge. Endelig er cartoonismens absorbering af strømninger fra grafittien og street-arten heller ikke til at komme udenom. Her er det særlig malestilen, teknikken og de visuelle virkemidler og metoder, som anvendes, der henledes til, men også på koncept-plan trækkes der store veksler på disse genrer. Caroonismen er således en stor-fusion mellem mange forskellige universer, der forener det alvorlige med det ironiske, det fornuftige med det paradoxale, det dybe med det naive, det politiske med det filosofiske, det bevidste med det ubevidste. Tobias Werner Kunstner

Malerier af Werner Arts

Akryl maleri Elements af Werner Arts malet i 2012

Elements

Akryl - h47 x b56 cm

4000 kr.